Sekretariat
Prymasa Polski

Proszę klikn±ć tutaj!

STRONA GŁÓWNA

Adres Sekretariatu:
ul. Miodowa 17, 00-246 Warszawa
tel. 531.71.00; fax 635.87.45
e-mail: spp@episkopat.pl

Uwaga: Wszelk± korespondencję oficjaln± prosimy
nadsyłać za pomoc± poczty lub faksu.